Grundlag

AKTIVT SAMARBEJDE

Når TEKNOLOGI kan noget!

20X tager udgangspunkt i anvendelsen af kollaborativt IT, hvilket er systemer, der understøtter, at medarbejdere, workshopdeltagere, kursister, kunder, leverandører etc. på en let måde kan arbejde sammen henimod løsningen af en fælles opgave eller udfordring.

 

Fordelene er, at kvaliteten af løsningerne bliver højere, det går hurtigere og motivationen hos deltagerne er som regel større.

 

Det handler ikke kun om teknologi eller platforme, - men om at facilitere de optimale samarbejdsvilkår, så deltagerne kan arbejde intuitivt, enkelt og effektivt.

 

Systemerne vil hvis rigtig anvendt spare tid og øge kvaliteten.

Virksomheden Groupsystems er en af pioneererne indenfor kollaborativ IT.

 

Idag er der mange aktører indenfor feltet

 

Virksomheden blev grundlagt i 1989 og blev bygget om omkring research indenfor "leadership", teamdynamikker og samarbejde.

 

De har gennem en årrække via deres teknologi supporteret store organisationer som NASA, US Airforce og en række globale organisationer som AIG.  

American International Group, Inc. (AIG)  er et af verdens førende forsikringsselskaber  og har gennem en årrække anvendt kollaborativt IT. 


Hør tidligere CEO Peter Hancock fortælle om hvilke fordele, det giver at anvende kollaborativt IT og specifikt Groupsystems.

DEN KOLLABORATIVE TILGANG

Den kollaborative tilgang handler om at samarbejde og det at udføre noget sammen. I et samarbejde er deltagerne gensidigt afhængige og de traditionelle magtstrukturer er for en tid ”lagt på hylden”, - i stedet fokuseres der på hvad der bliver sagt (ideerne, kritikken, visionerne etc.) og ikke hvem der siger det. 

 

20X har valgt at anvende kollaborativt IT til at understøtte uddannelseudvikling/læring, innovation, strategiprocesser og projektledelse/projektsupport.

 

I en læringssituation kan man anvende kollaborativt IT til at gøre undervisningen interaktiv. Deltagerne kan bidrage med deres erfaringer, viden og holdninger i stedet for at være passive deltagere til en powerpoint præsentation.

 

Det er sjovere og man lærer mere!

 

Mange processer indenfor projektledelse, innovation og strategiudvikling kan effektiviseres og forbedres ved hjælp af kollaborative IT værktøjer. Traditionelle møder og workshops er ofte langsommelige, overfladiske og ikke særlig sjove. Det er underligt, hvorfor ikke flere anvender IT, når ledelsens og medarbejdernes kreative og problemløsende evner skal ”sættes i spil”?  

I en artikel fra Harvard Business Review peger professor Tomas Chamorro-Premuzic på, at anvendelsen af teknologi medfører at problemløsende og innovative processer kan gøres mere effektive ved at understøtte dem med teknologi. Dette inkluderer både virtuelle og ”ansigt-til-ansigt” møder.

 

Når man går fra brainwriting eller elektronisk brainstorming kommer der flere ideer på kortere tid, ideerne har en højere kvalitet samt en større forskellighed. Det skyldes primært 3 grunde:

 

Dels er det lettere for alle deltagere at bidrage med deres input, idet det ikke er muligt for meget ekstroverte og dominerende personer at ”overtage” aktiviteten. I de teknologiunderstøttede møder er der endvidere en klar sammenhæng mellem antallet af deltagere og det output, der leveres. Dertil kommer at man ved hjælp af virtuelle møder kan imødekomme udfordringen omkring transport og geografiske forskelle.

 

Andre væsentlige fordele ved IT støttet innovation er, at det er muligt at sikre deltagernes anonymitet, således at ideerne ikke vurderes ud fra hvem der er afsenderen, - dertil kommer at det er let at dokumentere og arbejde videre med deltagernes input.

 WWW.20X.DK - TREMHØJVEJ 5, 8700 HORSENS - TLF: 44423553 - MAIL: LARS@20X.DK - CVR:39824655