Værktøjer

AKTIVT SAMARBEJDE

VÆRKTØJER

Remember that a fool with a TOOL is still a fool!

Artikler

Her er en række artikler, der uddyber og understøtter, hvordan teknologi kan understøtte kreativ problemløsning & læring: 

20X tager sit udgangspunkt i, hvordan IT kan understøtte deltagernes samarbejde og læring .

 

Nedenstående er en del af den værktøjskasse, som 20X har opbygget kompetencer indenfor. Hver af værktøjerne har deres stærke og svage sider og passer til forskellige situationer.  

 

Fælles for dem alle er, at de er brugervenlige og lette at anvende.

Meetingsphere

Meetingsphere kan anvendes i mange forskellige sammenhænge og til mange forskellige udfordringer. Anvendes typisk til ideudvikling, fælles diskussioner og ideudvælgelse.

 

Software understøtter både online samarbejde og face-to-face møder og kan anvendes synkront og asynkront. 

 

Dette er eksempelvis relevant i forbindelse med idekampagner, hvor der tages udgangpunkt i en udfordring, som mange kan deltage i løsningen af på forskellige tidspunkter.

Meetingsphere understøtter både individuelt og gruppearbejde. Dertil kommer, at deltagerne kan sikres anonymitet.

 

Softwaren kan anvendes, når et traditionelt møde, en workshop eller en konference skal forandres til en seance, hvor aktivitet og engagement er i højsædet. 

 

Meetingsphere kan kombineres med kendte metoder og modeller (e.g. risikoanalyse, systematisk evaluering, konkurrentanalyse eller strategiudvikling) helt afhængig af processen. Efterfølgende dokumenteres både proces og produkt i form af en rapport.

 

Gruppe dynamikken ændres, idet alle arbejder sammen mod at afdække og løse en problemstilling. Der er ingen synlige magthierarkier, skjulte agendaer eller politiske barrierer som kan "spænde ben" for samarbejdet.

 

Meetingsphere tilbyder en række forskellige funktioner:

Hypersay

"Distract the distracted"

 

Hypersay er et nyt og revolutionerende system, som er fokuseret på interaktiv undervisning og afvikling af traditionelle powerpoint præsentationer.

 

Systemet muliggør, at det er muligt styre deltagernes computere via "live slide sharing", hvilket betyder at de studerende ser den samme slide, som den der vises på storskærm.

 

Deltagerne kan samtidig stille spørgsmål til den der præsenterer og tilføje egne noter til de enkelte slides.

Deltagerrne kan deltage i polls og svare på open-ended spørgsmål i grupper eller enkeltvis

 

Endelig kan de levere feedback til de enkelte slides eller til hele lektionen.

 

Udover de interaktive værktøjer er det muligt for den der præsenterer, at se hvor aktive deltagerne er og hvor godt de enkelte slides virker.

Nedenstående grafik viser de features, som systemet indeholder:

Poll Everywhere

Poll Everywhere er en simpel men effektfuld applikation, som  understøtte en simpel dialog i større møder eller workshops.

 

Dialogen sker primært via storskærm og deltagerne mobiltelefoner via spørgsmål/svar seancer.

 

Poll Everywhere er i særdeleshed god til konferencer med mange deltagere. Her kan deltagerne eksempelvis stille spørgsmål til oplægsholderne, give deres mening til kende eller svare på de spørgsmål, som oplægsholderen stiller.

 

Systemet understøtter også diverse former for polls, ranking, interaktiv grafik og spørgeskemaer. Nyeste feature er en quiz funktion, hvor deltagerne kan konkurrere på deres viden indenfor et bestemt emne.

Der er udviklet en powerpoint plugin, som betyder at ens præsentationer kan blive interaktive.   

 

Systemet tilbyder mange muligheder for feedback og dialog:

OneNote

Dit behov definerer brugen af OneNote og du kan for eksempel bruge det til brainstorming eller som en virtuel opslagstavle.

 

Når brugerne redigerer sider og sektioner i den delte notesbog, synkroniserer OneNote automatisk ændringerne, så notesbogen altid er opdateret for alle.

OneNote er Microsofts bud på den digitale notesbog.

 

Her kan man tage noter og organisere alle former for data på tværs af enheder samt dele med andre.

 

OneNote er en del af office pakken og er derfor rigtig god til at præsentere tekst, inddrage tabeller og regneark samt inkludere video, lyd og grafik.  

 

Trello

Trello tilbyder mange features i sit digitale univers. Der kan håndteres idéer, noter, opgavelister med deadlines og ansvarlige, chats, upload af dokumenter mm.

 

Systemet er fleksibelt og meget brugervenligt.

 

Der tilbydes mange forskellige værktøjer til projektstyring fra de meget komplekse systemer til de simple. Men hvis man synes at whiteboards med post-it notes er uundværgelige i et projekt, så er Trello i den digitale verden måske det bedste værktøj for dig.

 

Alt i Trello er organiseret omkring “boards”. Et board er en slags fælles opslagstavle, som man kan invitere folk til at være en del af. Alle vil kunne lægge nye opgaver ind, editere eller afslutte dem. Trello er dermed et effektivt værktøj til projektsamarbejde.

Et board består af en række af lister og kort. Hvis man kender SCRUM, så er det oplagt at sætte layoutet op, så det passer til den metode.


Men Trello er fleksibelt og kan skræddersyes så at det understøtter mange forskellige metoder og udfordringer.


Til de enkelte kort kan der tilføjes kommentarer, uploades filer og relevante tjeklister.

Adobe Connect

Adobe Connect er et kendt og effektivt værktøj til at afholde online møder, facilitere samarbejde og gennemføre distribueret undervisning primært i form af webinarer. Deltagerne behøver alene en laptop og et headset. Adobe Connect er velafprøvet og virker i de mest udbredte browsers.

 

Ordet "webinar" er en sammentrækning af ordene "web" og "seminar". Det er fjernundervisning, hvor lyd og billede transmitteres over nettet og der er gode muligheder for at inddrage deltagerne aktivt både ved polls og diskussioner. De kan også skrive på en fælles tavle, lave gruppearbejde i dedikerede grupperum, - alt sammen online.

Når man underviser online kræves der normalt større fokus og et mere tilrettelagt program end ved en traditionel undervisning. Det er derfor en god idé med en detaljeret drejebog for gennemførslen af undervisningen.

 

Adobe kan også anvendes til virtuelle møder og samarbejde på distancen på tværs af geografier og forskellige enheder.

Man kan også optage møder, redigere optagelserne og udgive indholdet senere.

Padlet

Kun få værktøjer som Padlet formår på samme tid at være lette at gå til og have de mest effektfulde funktioner.

 

Padlet præsenterer brugerne for en tom væg, som de i fællesskab kan gå igang med designe med billeder, tekst, lyd og videoer. Derved kan man samle alt arbejde online. Padlet kan fåes som app til smartphones og tablets.

 

Padlet er som tidligere nævnt utrolig let at bruge og kræver ikke meget introduktion.

Mindmanager

MindManager er den markedsledende løsning til visuel brainstorming, organisering af information og til planlægning af projekter.

 

MindManager gør det muligt for grupper og individer at arbejde smartere, tænke kreativt og spare tid gennem den visuelle mindmapping metode. 

 

Du kan få et visuelt overblik over et emne og dets relationer, tilføje links, vedhæfte filer, gøre notater, indsætte billeder, definere opgaver og implementere regneark. Brug ikoner og tags til hurtigt at få et overblik.

 

Mindmager er også et glimrende projektstyringsværktøj. Der kan angives opgaver og delopgaver, sættes prioriteringer, defineres ressourcer og sætte stidsangivelser. Endelig kan projektet vises i et Gantt diagram.

Kahoot

Kahoot er et populært program til at designe quizzer med.

 

Selvom Kahoot i Danmark måske mest er kendt fra folkeskolen kan applikationen benyttes i mange andre sammenhænge både af virksomheder og uddannelsesinstitutioner. Selve programmet og tjenesten er i sig selv ikke en quiz, men en platform til at skabe og afholde quizzer med.

 

En konkurrence kan både være underholdende og motiverende at deltage i og i den nyeste version af Kahoot kan man også lave surveys, puzzles og facilitere diskussioner.

 WWW.20X.DK - TREMHØJVEJ 5, 8700 HORSENS - TLF: 44423553 - MAIL: LARS@20X.DK - CVR:39824655