Projektledelse

AKTIVT SAMARBEJDE

INNOVATION

UNDERVISNING

PROJEKTLEDELSE

Udvikling af projektmodeller

 

Stage-Gate udvikling

 

Projektudvikling

 

Kick-off & videndeling

 

Projektbeskrivelse

 

Planlægning

 

Kravspecifikation

 

Risikovurdering

 

Reviews

 

Projektevaluering

 

GØR VI DET OPTIMALT?

HVOR TRYKKER SKOEN?

 

Projekter kan være noget bøvl, særlig hvis projektet udfordrer organisationens kultur og måden ag gøre tingene på.

 

Hvilken tradition og kultur har I for at drive projekter og hvor er der udfordringer?

 

Er der tradition for udvikling af et godt projektgrundlag med inddragelse af projektets interessenter?

 

Ligger der en god og dækkende projektbeskrivelse?

 

Hvordan ser det ud med en risikoanalyse og vurdering?

 

Hvordan designer man et godt kick-off møde med fokus på formidling, videndeling og inddragelse?

 

Skal der udvikles specfikke værktøjer eller processer eller skal man formidle nye platforme, metoder og værktøjer, som skal anvendes fremadrettet? 

 

Skal den eksistererende projektmodel eller stage-gate model justeres?

 

Hvordan gennemføres en afsluttende projektevaluering med alle interessenter?

 

20X har de digitale værktøjer og erfaringer til at understøtte jeres projekt, som sikrer en inkluderende og effektiv proces. 

 

20 års erfaring med projekter og en PMI certificering er din garanti for et godt forløb.

 

 

Trello og Slack er 2 værktøjer, som er nemme at gå til og som kan gøre en forskel i de fleste projekter

 WWW.20X.DK - TREMHØJVEJ 5, 8700 HORSENS - TLF: 44423553 - MAIL: LARS@20X.DK - CVR:39824655